18850423 - Handelsföreningen

Handelsföreningen, hvars behållning vid innevarande års utgång uppgick till kr. 4,892:07 mot kronor 4,809:98 år 1884 har äfvenledes beviljat ansvarsfrihet åt sin styrelse.Gotlands Tidning
Torsdagen den 23 april 1885
N:r 32 ½
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri