18850423 - Konungen

Konungen, som i tisdags kom till Berlin, hade då med fust Bismarck ett samtal, hvilket varade i trefjerdedels timme, och anträdde på aftonen åtterresan öfver Stettin samt anlände i dag till Stockholm med ordinarie tåget från Malmö kl. 8,50 f. m.Gotlands Tidning
Torsdagen den 23 april 1885
N:r 32 ½
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri