18850423 - Kronobåten Astrid

Kronobåten Astrid, chef: kapten Smith, komm. officer: und. löjtn. grefve L. P. Hamilton, hitkom i går med förande uniformspersedlar af 1,000 st. rockar och byxor till Gotlands nationalbeväring.Gotlands Tidning
Torsdagen den 23 april 1885
N:r 32 ½
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri