18850423 - Köpmansgillets behållning

Köpmansgillets behållning vid årsskiftet utgjorde kr. 117,907:55 hvilken summa med 3,120 kronor 30 öre öfverstiger behållningen vid 1884 års ingång.
Af granskarne tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen har af gillet beviljats.Gotlands Tidning
Torsdagen den 23 april 1885
N:r 32 ½
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri