18850423 - Lastångaren Lybeck

Lastångaren Lybeck, kapten D. Paulsson, som gör reguliära turer mellan Lybeck och Norrland med anlöpande af Malmö, Trelleborg, Ystad, Karlshamn och Visby, ankom hit i dag. För att vara nybyggd, gjorde ångaren icke någon behagligt intryck.Gotlands Tidning
Torsdagen den 23 april 1885
N:r 32 ½
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri