18850423 - Militärbefälet

Militärbefälet utgaf i tisdags en order af följande innehåll:
I händelse af att Fårö, Rute, Forssa, Tingstäde, Lummelunda, Bäl, Bro, Stenkumla, Eskelhem och Dede kompanier blifva medelst klockringning uppbådade att inställa sig på sina mönstringsplatser, som under d. å. fylla 30 år t. o. m. de som d. å. fylla 38 år, inställa sig. Allt artillerimanskap, landstormen och de infanterister, som föregående mönstring blefvo från landstormen öfverflyttade jemte det öfviga infanteries samt reserven äro fria från ofvan anförda, möjligen blifvande inställelse.
Fårö, Rute, Forssa, Tingstäde och Lummelunda kompanier skola efter skedd samling, genast marschera till Fårösund; Bäls, Bro, Stenkumla, Eskelhems och Dede komp. till Slite.Gotlands Tidning
Torsdagen den 23 april 1885
N:r 32 ½
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri