18850423 - Utnämningar.

Utnämningar.

Till provinsialläkare i Slite distrikt har reg. d. 17 d:s utnämt biträdande läkaren vid Lunds artilleri, m. lic. A. G. Hallström, och till adjunkt vid allm. läroverket i Upsala är extra läraren vid realläroverket i Stockholm sig. Bolin utnämd.Gotlands Tidning
Torsdagen den 23 april 1885
N:r 32 ½
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri