18850902 - Postärenden.

Postärenden.

E. o. postexpeditören O. T. Lagergren i Hemse har blifvit konstituerad till postexpeditör.
Ibland sökande till postdirektörstjensten i Stockholm nämnes postmästaren i Kalmar J. A. Lindqvist.Gotlands Tidning
Onsdagen den 2 september 1885
N:r 41, 42
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri