18850902 - Väderleken

Väderleken har antagit ett för jordbrukaren högst betänkligt, regndigert förhållande. Senaste dagarna hafva på f. m. varit tämligen klara och vackra, men mot e. m. har himlen mulnat och från svarta regnmoln hafva täta störtskurar börjat falla, som synnerligast om nätterna varit ihållande. "Röda skenet" å himlen har sedan några dagar visat sig så väl morgnar som aftnarna strax före solnedgången.Gotlands Tidning
Onsdagen den 2 september 1885
N:r 41, 42
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri