18850905 - Från sjön.

Från sjön.

Briggen "Syttende maj" kapten Tellefsen, utklererades den 19 aug. från Filadelfia till Visby och Stockholm.
Briggen "Dorette", kapten Nyström, anlände den 23 aug. till Dundee från Uleaborg.
Norska jakten "Gina", kapten Abrahamsen, inkom hit i torsdags svårt läck och segelsliten. Fartyget, som var på resa från Kristiania till Örnsköldsvik, har lossat den af krut bestående lasten.Gotlands Tidning
Lördagen den 5 september 1885
N:r 43
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri