18850905 - Jägaregillets medalj

Jägaregillets medalj, hvilken vid sednaste prisskjutning i Juli tillföll fanjunkare A. Pettersson i Stenkumla, har k. m:t tillåtit nämde skytt att bära.Gotlands Tidning
Lördagen den 5 september 1885
N:r 43
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri