18850909 - Sjöolycka.

Sjöolycka.

Tyska ångaren Ostsce, kapt. H. Krellenberg, inkom i går afton till Slite bogserande dit danske briggen Louise, som blifvit funnen utanför Hoburgen af besättningen. Briggen har antagligen blifvit öfverdeglad.Gotlands Tidning
Onsdagen den 9 september 1885
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri