18850926 - För statens räkning

För statens räkning har fru Anna Eriksson-Gardells aqvarell "Månuppgång" blifvit inköpt för 600 kronor.Gotlands Tidning
Lördagen den 26 september 1885
N:r 52
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri