18850926 - Dödsfall.

Dödsfall.

Att min älskade moder Kristina Maria Ringbom, född Eskelund, fridfullt och stilla afled härstädes i dag kl. 3,30 förmiddagen, i en ålder af nära 76 år; varder härigenom deltagande vänner och bekanta tillkännagifvet.
Visby den 24 September 1885.
Maria Ringbom.Gotlands Tidning
Lördagen den 26 september 1885
N:r 52
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri