18851003 - Dödsfall.

Dödsfall.

Nyligen hade vi att tillkännagifva en veterans i vår kopvardiflotta frånfälle vid 90 års ålder.
Nu ha vi åter att anmäla ett dyligt dödsfall - Sjömanshusombudsmannen härstädes, kapten C. G. Bagr afled nämligen i torsdags å Katthammarsvik något öfver 82 år gammal.Gotlands Tidning
Lördagen den 3 oktober 1885
N:r 55
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri