18851003 - Från sjön.

Från sjön.

Skeppet "Göran", kapt. Wallin, utklarerade d. 30 sept. från Skellefteå till Aarhus med bräder.
Ryska bergningsångaren "Volga" har lyckats finna danska briggen "Bernhardine", som för några dagar sedan strandade på Salvoref, hvarifrån den genom hög sjö och storm slogs flott och manlös dref ostvart, och har den invogserats till Reval.
Svenska bergningsångaren "Eol", som utgått för att eftersöka danska ångaren "Gorm", hvilken lastad med hvete sprungit läck och öfvergifvits af besättningen i närheten af Gotland, har icke lyckats, utan har antagligen "Gorm" gått till botten.Gotlands Tidning
Lördagen den 3 oktober 1885
N:r 55
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri