18851008 - Vid kyrkostämman

Vid kyrkostämman

i måndags utsågs handl. J. P. Åberg till ombud för staden vid den besigtning, som i går hölls å pastorsbostället.Gotlands Tidning
Torsdagen den 8 oktober 1885
N:r 56, 57
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri