18851015 - Beriktigande.

Beriktigande.

Man har i några Stockhölms tidningar läst, att öfverlotsen C. O. Öberg skulle varit den som bergade besättningen å utanför Visby kantrade finska briggen "Ceres". Denna uppgift är dock icke fullt sanningsenlig.
Förhållandet var, att mästerlotsen C. Winberg och lotsen Melander hade redan upptäckt fartyget och ut till detsamma medtagande laxfiskaren O. Olsson och sjömannen C. Dahlbeck, då öfverlotsen Öberg tillkom och sade sig vilja medfölja. Utkomne befalde öfverlotsen, som ansåg att folket icke skulle kunna räddas utan begagnande af en mindre båt, att kuttern skulle återvända för att afhemta en sådan, hvilken åtgärd dock var onödig.
För andra gånaen utkomme var det desse fyra förstnämde männens rådighet och mod, som, jemte i en annan båt varande kaptenerne Berggren, L. J. Sandqvist och sjömännen Setterqvist och Carlström, hufvusakligen bidrogo att man lyckades berga folket först ombord till kuttern och sedan till ångaren Visby.
Skulle meningen med Stockholmsnotisen vara, att förskaffa hr Öberg ensam någon slags utmärkelse för räddande af menniskolif, så blefve en sådan belöning af allmänheten här ansedd såsom orättvis mot de öfrige mera verksamme deltagarne i räddningsarbetet.Gotlands Tidning
Torsdagen den 15 oktober 1885
N:r 58, 59
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri