18851015 - Resande.

Resande.

Med »Tjelvar» d. 8 d:s fr. Stockholm: löjtnant Sahlin med fru, hrr Hansson, Carlsson, Figræus, Asperlund, Hedell, Nordström, fru:a Höök, Hansson, fr. Ridelius.

Med »Visby» s. d. fr. Kalmar: hrr Odin, Nilsson, Björkman.

Med »Klintehamn» d. 9 d:s fr. Stockholm: hr Frendin, fr Pålsson.

Med »Gotland» den 10 d:s från d:o: löjtnant Kolmodin med fru, löjtn. Sillén, hrr Pettersson, Hulterström, Westling, Nilsson, Malmström, fru Smedberg, Westling.

Med »Visby» den 11 d:s från d:o: landssekr. Hambræus, hr Forsberg, fr. Wistrand.

Med »Tjelvar» s. d. från Kalmar: häradsh. Sjöbohm, fr. Göransson.

Med »Gotland» den 13 d:s från Stockholm: pastor Lagerman, hrr Snöbohm, Johansson, Forsberg, Granberg, Pettersson, Nilsson, Hägg, fr. Bergström.Gotlands Tidning
Torsdagen den 15 oktober 1885
N:r 58, 59
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri