18851022 - Från sjön.

Från sjön.

Ett telegram från Oscarshamn i lördags meddelar: Den stpra engelska ångaren "Katy", här reparerad, strandade i går middag vid utgåendet i norra farleden å ett okändt grund. Öfverlotsen var ombord. Fartyget är läck. Bergningsångare är reqvirerad.

Skeppet Gotland, kapten Nyman förlorade under ovädersnatten mellan 7 och 8 dennes utanför Hoburgen hela däckslasten, båter och vattenfat eller med andra ord allt löst på däck. Skeppet passerede 14 dennes Öresund på väg till Sevilla med trälast.

Ångfartyget "Lybeck" kapten Paulsson, hitkom i lördags morgon aflossande här 68 kolly från utrikes ort samt 125 säckar mjöl och 49 diversse kolly från Skåne Blekinge. Ångaren afgick härifrån på e. m. samma dag till Gefle medtagande härifrån 81 kolly kött, 5 kolly ull samt frukt och potatis.

Norska skeppet Tagal, kapten Sörensen, hvilket på resa från Kotka till London med last af spleetwood i lördags strandade å Faludden, har ej kunnat bergas af "Hero", som öfvergifvit fartyget och ingått till Burgsvik.Gotlands Tidning
Torsdagen den 22 oktober 1885
N:r 61, 62
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri