18851022 - Strandning.

Strandning.

Danske ångaren "Svea", kapt. J. Nyholm, kommande från Kotka och destinerad till Zandammer i Holland med bjelkar, spiror och ribbor, strandade i morse å grundet "Britterna" utanför Östergarn.Gotlands Tidning
Måndagen den 26 oktober 1885
N:r 63
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri