18851029 - Genom offentlig auktion,

Genom offentlig auktion,

som förrättas vid Slite onsdagen den 4 November kl. 10 förmidd., låter undertecknad för vederbörandes räkning försälja omkring 1,800 kubikfot sjöskadadt Korn utaf danska briggen Odens last.
Betalningen erlägges kontant.
Kongl. Danska Consulatet i Visby d. 29 Okt. 1885.
Rudolf Cramér.Gotlands Tidning
Torsdagen den 29 oktober 1885
N:r 64, 65
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri