18851102 - Komministervalet

Komministervalet

till Lojsta utföll i går sålunda, att komministern A. H. Lindfors erhöll 5 rösters öfvervigt.Gotlands Tidning
Måndagen den 2 november 1885
N:r 66, 67
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri