18851102 - Stenkyrkefyren

Stenkyrkefyren

kommer att i dessa dagar tändas. Lotsdirektören Ankarcrona hitkom i söndags med lotsångaren "Ring", för att verkställa slutliga afsyningen af denna fyr, hvilken kommer att högst betydligt underlätta vinterpostbåtens angörande af Visby hamn under mörka aftnar.Gotlands Tidning
Måndagen den 2 november 1885
N:r 66, 67
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri