18851102 - Uppgift om fångantalet

Uppgift om fångantalet

i Gotlands länsfängelse för oktober månad:

Qvarvarande från sept. 5 män 2 qv.
Tillkomna under okt. 10 män 1 qv.
Afgångna under okt. 10 män 1 qv.
Qvarsittande till nov. 5 män 2 qv.Gotlands Tidning
Måndagen den 2 november 1885
N:r 66, 67
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri