18851102 - Danska briggen ODIN,

Danska briggen ODIN,

kapten Frahm, med spanmål, från Köpenhamn till Hudiksvall, måste för läcka anlöpa Slite i lördags.Gotlands Tidning
Måndagen den 2 november 1885
N:r 66, 67
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri