18851105 - Död.

Död.

Att efter sitt allvisa råd behagat till sig kalla vår ömt älskade ydgsta dotter ELSA, som efter en kort sjukdom afled i Visby lördagen den 31 sistl. oktober i en ålder af 10 år, 2 månader, och 11 dagar; mycket sörjd och saknad af oss och efterlefvande syskon, tillkännagifves endast på detta sätt slägtingar och bekanta.
Rute, 2 nov. 1885.
Amanda Nyberg.
Adolf Nyberg.

Sv. Ps. 492; 8.Gotlands Tidning
Torsdagen den 5 november 1885
N:r 68, 69
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri