18851105 - Nya fyren å Stenkyrkehuk

Nya fyren å Stenkyrkehuk

tändes i lördags d. 31 oktober, och af befälhafvare å gotländska ångbåtarne omtalas den såsom högst nyttig och välgörande för norrifrån kommande vid angörande af Visby hamn. Den observeras nämligen redan 20 minuter innan gotländska kusten synes, och söderifrån kommande varseblir den circa 1 minut till sjös, eller ungefär utanför Högklint.
Vid sådant förhållande har Visby hamnfyr i sitt nuvarande lysningsförhållande befunnits vara fullkomligt motsvarande sitt endamål, hvadan inseglingen till Visby hamn nu är tillräckligt säker och betryggad.Gotlands Tidning
Torsdagen den 5 november 1885
N:r 68, 69
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri