18851214 - I konkurs

I konkurs

försattes i onsdags löjtnanten Emil Vestberg och hans moder enkefru J. Vestberg på Veskinds i Veskinde.Gotlands Tidning
Måndagen den 14 december 1885
N:r 72, 73
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri