18851217 - Dödsfall.

Dödsfall.

Tillkännagifves, att Gud nådeligen hädankallat Öfverstelöjtnanten och Riddaren af Kungl. Svärdsorden Carl Oskar August af Klint vid Bäckstäde i Sanda den 14 December 1885 kl. ½ 5 f. m., 67 år, 3 månader och 14 dagar gammal.

Dav. Ps. ö1: 19, Sv. Ps.-b. 432: 6, 7.Gotlands Tidning
Torsdagen den 17 december 1885
N:r 74, 75
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri