18851221 - Kyrkoherden i Wall

Kyrkoherden i Wall

och Hogrän hr Mårten Lyth har blifvit försatt i konkurs.Gotlands Tidning
Måndagen den 21 december 1885
N:r 76, 77
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri