18851221 - Visby Bollklubb

Visby Bollklubb

hade i söndags å stadshotellets stora festlokal arrangerat en "Aftonunderhållning", som var talrikt besökt af ledamötarne och inbjudne. Å klubbens lilla smakfulla teater utfördes "Stor Varite Föreställning", enligt ett särdeles omvexlande och synnerligen anslående program, och när som helst får höra en så vacker 1:e tenor och sannt musikaliskt utförd duett, som "Bachussångarne" Klangelins och Klingelins tillika värdiga och allvarliga föredrag vid novisens intagande i Bachi tempeltjenst; likasom man alltid med nöje skall se och höra slika damer, som Mille Dally Chanssonette från Eldorado i Calcutta, frök:a Leonie och Esmeralda från S:t Petersburg, samt systrarna Smith från Gåsemora å Fårö, att icke tala om den "förskräcklige" atleten Billini, som utvecklade en förvånansvärd styrka.Gotlands Tidning
Måndagen den 21 december 1885
N:r 76, 77
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri