18851221 - Underrättelser för sjöfarande.

Underrättelser för sjöfarande.

Svingrunds stångmärke utanför Fårösunds norra gatt, hvilket märke för närvarande är rödmåladt kommer att målas svart.
Den vid Söderbriten utanför Ronehamn vid Gotlands sydöstra kust utsatta svarta konprick med en ballong kommer med det snaraste att förses med ytterligare en ballong.
Den vid Ytterholmsrefvet utanför Grötlingboudde å Gotlands sydöstra kust utsatta röda konprick med en ballong kommer med det snaraste att förses med en nedåt vänd qvast ofvanför ballongen.
Remmaren vid Barshagagrund utanför Hoburg, hvilket för närvarande har en ballong såsom topptecken, kommer med det snaraste att förses med ytterligare en ballong.
Den vid Näsrefvet utanför Burgsvik förlagda konprick med en ballong kommer med det snaraste att förses med ytterligare en ballong.
Deppogrundets röda remmare, för närvarande försedd med en ballong såsom topptecken, kommer med det snaraste att förses med en nedåt vänd qvast ofvanför balongen.Gotlands Tidning
Måndagen den 21 december 1885
N:r 76, 77
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri