18851224 - Från sjön.

Från sjön.

Skeppet GOTLAND, kapten Nyman, afseglade den 19 dennes från Gibraltar till Vinga för order.
För närvarande ligga bergningsångare BELOS i Stockholm, POSEIDON i Burgsvik, NEPTUN i Slite och EOL vid Reval.Gotlands Tidning
Torsdagen den 24 december 1885
N:r 78
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri