18851231 - Underrättelse för sjöfarande.

Underrättelse för sjöfarande.

Vid sjöfartens början nästk. vår komma två slätprickar att utsättas vid inloppet till Vestergarn, nemligen en nordvart om 4,2 m. grundet S om Vestergarn.Gotlands Tidning
Torsdagen den 31 december 1885
N:r 79, 80
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri