18851231 - Provinsialläkaren

Provinsialläkaren

i Slite har från och med nästa år erhållit ett lönetillägg af 500 kronor.Gotlands Tidning
Torsdagen den 31 december 1885
N:r 79, 80
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri