18851231 - Ny tidning

Ny tidning

lärer, enligt ryktet komma att utgifvas härstädes af grosshandl. D. A. Malmros.Gotlands Tidning
Torsdagen den 31 december 1885
N:r 79, 80
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri