18851231 - Hvit vinter

Hvit vinter

hafva vi här i staden sedan i går morse; men på landsbygden har snöfallet varit mindre, åtminstone i närmaste socknarna, så att allmogen, som i dag inkommit till staden, måst begagna hjuldon.Gotlands Tidning
Torsdagen den 31 december 1885
N:r 79, 80
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri