19340917 - Stadens folkskola har utflykt

Stadens folkskola har utflykt

i dag till Lojsta slott. Resan har företagits med tåg till Etelhem och därefter till fots eller med. bussar. Återfärden sker med extratåg
på middagen oeh de 500 deltagarna väntas vara åter i staden vid 14-tiden.Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 september 1934
N:r 216