19370201 - Död. Astrid.

Vår kära Astrid gick hem till Gud i dag i sitt 29:de levnadsår: outsägligt sörjd och saknad.
Smiss i Sanda den 31 jan, 1937.
Fanny o. Hjalmar Lindgren.
Alva o. Georg.
Lilian o. Karl.
Stig. Erik. Asta.

Nu slut är smärtan, Du funnit frid
men lämnat hjärtan, som sakna Dig.

AstridGotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25