19370201 - Intet fall av vanhävd i lånet.

Intet fall av vanhävd i lånet.

Jordbrukskommissionen i Gotlands län meddelar i sin nu till jordbruksministern avgivna redogörelse över verksamheten under fjolåret, att ej någon anmälan om förekommande vanhävd enligt uppsiktslagen inkommit till kommissionen. Under året har kommissionen endast sammanträtt en gång. Härvid förekom avgivande av yttrande över Sociala jordutredningens förslag till lag om avstyckning m. m. (P.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25