19370201 - I kronohäktet

I kronohäktet

förvarades vid januari månads ingång 3 fångar. Under månaden tillkommo 5 och avgingo 1, vadan antalet fångar vid månadens slut var 7. Av dessa voro 3 för undersökning intagna vid S:t Olofs sjukhus.Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25