19370201 - Från infanterikåren.

Från infanterikåren.

Den 9 febr. inrycka 31 man, tillhörande ersåttningsreserven, till tjänstgöring och placeras på yrkeskompaniet.
Militärbefälhavaren har medgivit furiren 10/I R. Svensson tillstånd att under tiden 4 febr.-2 mars fullgöra honom under treårsperioden 1937-39 åliggande återstående tjänstgöring.Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25