19370201 - Anbud å värmeanläggning.

Anbud å värmeanläggning.

Arméförvaltningen har uppdragit åt militärbefälhavaren ä Gotland att i författningsenlig ordning infordra anbud å värmeanläggning i garagebyggnad vid Gotlands infanterikår. (P.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25