19370201 - Hoburgs revs ljud- och lysboj

Hoburgs revs ljud- och lysboj

har under de senaste dagarnas hårda ostliga storm nedisats, kantrat och slocknat. Den kommer så fort ske kan att intagas.Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25