19370201 - Landsbygden. Alva.

Landsbygden.

ALVA, 30 jan.
Jubileumshögtid. Kyrkl. ungdomsföreningen högtidlighöll på lördagen minnet av sin 25-åriga tillvaro genom en anslående festlighet i Alva, kyrka varvid synnerligen förnämliga krafter stodo för programmet. Lektor Karl Fahlgren i Visby höll ett tankedigert, sympatiskt ramfört ungdomsföredrag över Ordspr.- bokens ord: Gyllene äpplen i silverskålar äro ord,sagda i rätt tid". Fru Valborg Beer sjöng vid utmärkt röstdisposition och med känd bravur "Det gäller att så en ädel säd" och "Denne är min käre son" och lektorskan Ljungvik från Visby, som medverkade med violinmusik, trakterade med stor skicklighet sitt instrument. Orgelbeledsagningen sköttes förtjänstfullt av fröken Gerda Munthe från Visby. Den stämningsfulla högtidligheten i den välbesatta ålderdomliga kyrkan slutade med altartjänst av föreningens ordf., kyrkoherde E. Heineman.
Därefter vidtog tesupå och samkväm i församlingshuset, varvid fruarna Beer 'och Ljungvik även medverkade med sång och musik. Sedvanliga årsmötesförhandlingar höllos, unison psalmsång ljöd, och den lyckade jubileumsfesten avslutades av kyrkoherden Rudolf Bolin.Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25