19370201 - Landsbygden. Fårösund.

Landsbygden.

Fårösund, 1 febr.
Julfest för Bungebarnen hade i går anordnats av Fårösunds gymnastik- och idrottsklubb i biograflokalen. Cirka 150 barn och ett hundratal äldre hade infunnit sig, varför lokalen var i minsta laget. Samtlig deltogo med liv och lust i dansen kring genen, varvid även tre tomter förhöjde barnaglädjen. Barnen trakterades även med saft och kakor, smörgåsar och mjölk, och under en paus uppträdde några amatörsångare och föredrogo visor till gitarrackompagnemang. Som avslutning på festen utdelade tomtarna gottpaser till barnen.
Idrottsklubben ber härmed att få framföra sitt hjärtliga tack till dem, som genom gåvor och medverkan hjälpt klubben med denna trevlfiga fest.Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25