18850103 - Folkmängden

Folkmängden i Visby stad uppgifves vara vid 1884 års slut 6,187 personer.Gotlands Tidning.
Lördagen den 3 Januari 1885.
N:r 1
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.