18850103 - Revisorer

Revisorer af kyrkans räkenskaper äro d:r M. Klintberg och kaptenen O. Ericsson, och af skolans räkenskaper redaktionssekreteraren Pallin och handl. Hugo Pettersson.Gotlands Tidning.
Lördagen den 3 Januari 1885.
N:r 1
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.