18850103 - Fältkamrerarebefattningen

Fältkamrerarebefattningen förestår under tiden, som t. f. fältkamreraren, kronofogden Aug. Bokström sköter sitt kall såsom riksdagsman i andra kammaren, af kaptenen Cl. Ternstedt.Gotlands Tidning.
Lördagen den 3 Januari 1885.
N:r 1
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.